जीवन बिमा कम्पनीहरुले संकलन गरे ७ महिनामा ८७ अर्ब बिमा शुल्क